Perşembe 18 Ocak 2018

Sınav ve Belgelendirme Merkezi Projemizin Açılış Toplantısı Yapıldı Özel

  • Posted on:  Pazartesi, 25 Nisan 2016 11:54

Sendikamız tarafından düzenlenen "Gıda Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav Ve Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi" açılış toplantısı yapıldı.

Öz Gıda-İş Sendikası, Proje ortağımız olan Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası (TUGİS), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın program otoritesi olduğu “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu (IQVET)” hibe programı kapsamında kabul edilen " gıda sektöründe yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirme merkezi kurulması projemizin" açılış toplantısı 22.04.2016 tarihinde saat 10.00’da Holiday inn Ankara’da yapıldı.

Toplantıda, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sendikamız Genel Başkanı ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Tügis Yönetim Kurulu Başkanı  Necdet Buzbaş, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Prof.Dr. Mustafa Balcı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Yaprak Akçay, ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay Doğan, Yıldız Holding Grup Başkanı Şener Astan, Yıldız Holding Endüstri İlişkiler ve İdari İşler Direktörü Ahmet İnce, Yıldız Holding İnsan Kaynakları Direktörü Alper Kantar, Örgen Gıda İşletme Müdürü Çağatay Arıkan, Kalite Müdürü Ali Üyük, Ülker Bisküvi Fabrika Direktörü Muhammed Satılmış, İnsan Kaynakları Müdürü Veli Özkorul, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, İşkur Genel Müdürü M.Ali Özkan,  Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları ve Şube Başkanlarımız ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

Toplantının açılışında projenin sunumu Proje Sorumlumuz Eda Güner tarafından gerçekleştirildi. Sunumun ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, “1 Mayıs’a giderken, sadece işçilerin sorunları için değil, ülkemizin genelini ilgilendiren sorunlar için çözümler ortaya koymak zorundayız.” dedi.

Arslan, Hak-İş’in temel sorun gördüğü konunun, Türkiye’nin geleceği olduğunu söyledi.

“Geleceğimiz tehdit altındadır. Türkiye’nin dengesini bozmaya çalışan terör örgütlerinin, ülkemizin bölgedeki varlığını sürdürmesine mani olacak olaylarıyla karşı karşıyayız.” diye konuşan Arslan, “1 Mayıs’a giderken, sadece işçilerin sorunları için değil, ülkemizin genelini ilgilendiren sorunlar için çözümler ortaya koymak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Arslan, Türkiye’de gıda sektöründe çalışan 600 bin işçinin tamamının temsiline talip olduklarını vurguladı.

Mahmut Arslan, sınav ve belgelendirme merkezlerinden verilen belgelerin sadece Türkiye’de değil, Avrupa Birliği ile dünya ölçeğinde geçerliliği bulunduğunu ve kabul gördüğünü de kaydetti. Başka sendikalara üye olan işçilerinde gelip Öz Gıda-İş sendikasının oluşturduğu sınav merkezinde sınava gireceğini belirten Aslan, başka sendikalarının üyeleri de ve kurumları da, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar da açacağımız sınav merkezinde sınava girerek belge almak zorunda. Bu bizim sendikacılık olarak tüm iş dünyasını kapsayıcılığımızın da bir göstergesidir dedi.

Şahin: “Öz Gıda-İş sürdürülebilir ve özgün yöntemler geliştirme peşinde”

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Öz Gıda-İş Sendikası’nın kurulduğu günden bu yana endüstri ilişkiler sisteminde hep alternatif sosyal politikalar üretme girişimi içerisinde, sürdürülebilir, öncü ve etkin sendikacılığın peşinde olduğunu vurguladı.

Şahin, Öz Gıda İş Sendikası olarak sürdürülebilir özgün yöntemler geliştirerek, çatışma yerine uzlaşma peşinde olduklarını söyledi.  

Sendikaların artık 21. yüzyıla ait yeni şeyler üretmek durumundadır. Sendikalı yaşamı diri tutmak ve güçlendirmek için küreselleşmenin önümüze getirdiği şartları dikkate alarak yeni bir anlayış geliştirmenin gerekir diye konuşan Şahin,  Bu ülke hepimizin dolayısıyla karşılaştığımız riskler sorunlar aynı, el ele verirsek bütün sorunlarımızı çözeriz diye düşündük, aklımıza ,tecrübemize güvendik, böyle yapmakla da haklı olduğumuzu anladık ifadelerini kullandı.

Uzun Zamandır Gıda Alanında Türkiye'nin En Büyük Sendikasıyız

Mehmet Şahin, uzun zamandır gıda alanında Türkiye'nin en büyük sendikasıyız ama bu bir şey ifade etmiyor. Türkiye'de 500 bin gıda alanında örgütsüz işçi var. Dünyada gelişimlerin hızı baş döndürücü. Kapitalizm dünyayı tükenişe götürüyor. Bunun temelinde  faize dayalı sistem var. Minimum faiz oranı kadar büyümelisiniz. Olmadı küçülüyorsunuz. Kaynaklarımızı kullanıyoruz, manevi toplumsal değerlerimizi ekonominin konusu haline getiriyoruz. Bir büyüme dayatmasıyla karşı karşıyayız. Kaynakları da tükettiğimizde ne yapacağız? Bunlarla ilgili kafa yormalıyız  dedi.  

Öz Gıda olarak sadece sendikacılık alanında değil Türkiye'nin tüm sorunlarına kafa yorduklarını ve konumları düzenlediklerini belirten Şahin, İnsan kaynaklarımızın, bunlara katkı verebilecek bir kaliteye ulaşması için çabalıyoruz. Sendikal harekete ve Türkiye ve dünyanın problemlerine fikir üretebilecek bir yapıda olmamız mutlaka gerekiyor.

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş

İşveren aramış olduğunu nitelikli çalışan bulamıyor, çalışanlarda iş!

Tüğis Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, ülkemizi yeni istihdam ve nitelikli işgücü bakımından bekleyen büyük sorunları olduğunu ifade etti.  Buzbaş, Ülkemizde sıkça duyulan istihdam ile ilgili önemli  iki noktadan bahsedilecek olunursa, tüm dünyanın sorunu haline gelen işveren aramış olduğunu nitelikli çalışanı, çalışanların da iş bulamadığı  önemli bir sorunla karşı karşıya gelinildiğini ve nitelikli işgücüne dünyadaki işverenlerin yüzde 30'unun ulaşamadığını vurguladı.

Türkiye'nin ise ilk iki sırayı alan terör ve istihdam sorunu olduğuna değinen Buzbaş, İstihdam ile eğitim arasındaki ilişki güçlendirilmeli, eğitim ve öğretimin kalitesi arttırılmalıdır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz proje İşsizliğin azaltılmasına ve nitelikli işçilere ulaşabilmemiz için önemli projedir dedi.  

MYK Daire Başkanı Yaprak Akça, Ana hedefimiz, vizyonumuz, eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin kurulmasına ve nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük etmektir. Hazırladığımız Uluslararası Meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin teknik ve mesleki alanlarda MEB ve MYK tarafından eğitim müfredatlarına yansıması, iş dünyasının talep etmiş olduğu nitelikleri ve becerilere sahip insan profilinin yetişmesine katkı sağlayacaktır şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Delegasyonu Prof.Dr. Mustafa Balcı: Gıda sektöründe yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirme merkezi kurulması projesinin istihdam açısından çok iyi bir proje olduğunu, Öz Gıda-İş Sendikasının Avrupa Birliği projelerinde çok üstün başarılara imza attığını vurguladı.  

Avrupa Birliğinin Türkiye'ye sağladığı bu kaynakların bizim öz kaynaklarımızdan hiç bir farkının olmadığını, insanımızın daha iyi standartlara yükselmesi, yaşam standartlarının ve iş hayatındaki standartlarının yükselmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Balcı, "Türkiye çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. AB olarak Hak iş ve Öz Gıda İş'in başarılarını takdirle izliyoruz. Özelikle mesleki yeterliklerden dolayı gösterdiği üstün başarılardan dolayı Hak iş konfederasyonunu ve üye sendikalarını kutluyoruz. Avrupa yeterlilikler çerçevesi bağlamında Türkiye yeterlilikler çerçevesinin kilometre taşları yavaş yavaş yerine konuluyor" ifadelerini kullandı.

ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay Doğan, Program otoritesi olarak ÇSGB'nın, 553 milyon Euro'lık kısmı tamamlanmış, bir kısmı da devam eden 900 den fazla projeyi başarıyla denetlediğini vurguladı.

Doğan,  Hibe programı 2.7 milyar Euro'luk bir bütçeyle nitelikli işçi gücünün artması ve eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi için uygulamaktadır. İşveren yanlış kişiyi işe almamış olacak, sigorta primi desteğinden yararlanacak, işçi eksiklerini görecek, iş bulması kolaylaşacak ve verimi artacaktır. İş ve beceri eşleştirmelerinin daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve gerekli iş gücünün daha hızlı bulunmasını sağlayacaktır. şeklinde konuştu.

Toplantı konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Basın Bürosu

Okunma 1065 defa Son Düzenlenme Salı, 28 Haziran 2016 11:24